Ljubljana – včeraj, 6.2.2014 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekal sestanek predstavnikov Luke Koper in institucij, ki sodelujejo pri nadzoru hitropokvarljivega blaga na koprski mejni kontrolni točki. Srečanje je sledilo odprtemu pismu predsednika uprave Luke Koper pristojnemu ministru za kmetijstvo in okolje, da se dodatno racionalizirajo procesi nadzora in s tem odpravi ovire, ki zavirajo konkurenčnost celotne logistične verige hitropokvarljivega blaga preko koprskega pristanišča.

Na sestanku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za zdravje, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič izpostavil prakse dobrega sodelovanja ter predstavil potrebe Luke Koper in ostalih logističnih udeležencev po optimizaciji postopkov pri pretoku hitropokvarljivega blaga. Postopki analiziranja vzorcev hrane so trenutno predolgi in pretogi, odzivnost pristojnih je prepočasna. Tudi zato se lastniki tovrstnega blaga raje odločajo za konkurenčna pristanišča in ne za Luko Koper. Predstavniki institucij in Luke Koper so se strinjali, da je možno posamezne procese dodatno racionalizirat tudi z uvedbo novega informacijskega sistema in skrajšanjem časa analiz. Pri tem je ključna tudi vzpostaivitev kontrolnega laboratorija v neposredni bližini koprskega pristanišča. Pristojni bodo preučili vse predloge in v najkrajšem času pripravili rešitve, ki bodo omogočili dvig konkurenčnosti koprskega pristanišča na zahtevnem tržišču logistike lahkopokvarljivega blaga.