Luka Koper je aktivno sodelovala na posvetu o prihodnosti ladjedelske industrije v Sloveniji, ki ga je v sklopu evropskega projekta StarnNetRegio, financiranega iz 7. okvirnega programa, pripravila Javna agencija za tehnološki razvoj RS in Fakulteta za pomorstvo in promet. Na posvetu, ki je potekal 7. aprila v Ljubljani, so predstavniki naših raziskovalnih ustanov in Ministrstva za promet ocenjevali stanje in probleme v ladjedelskem sektorju pri nas. Glede na to, da trendi v ladjedelski industriji vplivajo tudi na razvoj pristaniških tehnologij, je tovrstni vidik s strani Luke Koper predstavil mag. Boris Kranjac.

Luka Koper sodeluje v projektu StarNetRegio, ki raziskuje razvitost ladjedelske in posledično pristaniške tehnologije, že od lanskega leta. V Sloveniji je v ladjedelsko industrijo neposredno ali posredno vključenih okoli pet tisoč ljudi. Luka Koper je bila v pripravo posveta vključena kot nosilno podjetje Slovenske pomorske tehnološke platforme.