V sredo, 19. oktobra 2005 bosta v času trajanja mednarodne konference Port Management & Logistics operaterja ADRIA KOMBI in INTERCONTAINER AUSTRIA predstavila njuno skupno sodelovanje.
Adria kombi in ICA sta se namreč odločila za še tesnejšo obliko sodelovanja in sedaj pripravljata združitev svojih obstoječih ločeno delujočih mrež med Avstrijo in Slovenijo v eno uspešno omrežje.

Cilji sodelovanja:

  • vzpostavitev močnejšega omrežja v nespremljanem kombiniranem prometu s kompletnimi in Shuttle vlaki med Avstrijo in Slovenijo v prometu prekomorskih in kontinentalnih kontejnerjev;
  •  

povezava južno evropskega prostora preko Slovenije;

  • povezava severne in jugovzhodne Evrope preko Avstrije;
  • optimiziranje skupnih produktov in ponudb ter zmanjšanje stroškov v korist naših strank;
  • nadaljnje izboljšanje kakovosti v nespremljanem prometu

    Uporabniki storitev bodo lahko občutili prednosti predstavljenega sodelovanja že takoj po izvršeni združitvi produktov v začetku leta 2006.