26. oktobra bo v Portorožu potekala 2. nacionalna delavnice evropskega projekta SoNorA z naslovom »Prihodnost TEN-T omrežja in prometne infrastrukture v Sloveniji«.

Projekt SoNorA (South – North Axis) je trenutno največji projekt, ki poteka v okviru programa Srednja Evropa. Delavnica je namenjena predstavitvi rezultatov projekta, ki med drugim vsebujejo priporočila za razvoj TEN-T omrežja in regionalni razvoj v Srednji Evropi.

Ministrstvo za promet RS bo ob tej priložnosti predstavilo nedavno pripravljen predlog prenove TEN-T omrežja, ki zadeva tudi slovensko transportno omrežje. Predstavljeni bodo projekti, ki jih izvajajo Slovenske železnice za izboljšanje komunikacije in interoperabilnosti v železniškem prometu ter študija Prometnega Inštituta o potrebah in razvoju železniške infrastrukture v Sloveniji.