Prejšnji teden smo v Luki Koper pretovorili projektni tovor izjemnih dimenzij. Sestavljen je bil iz 25 delov, od teh je najtežji tehtal 56 ton. K zahtevnosti pretovora je pripomogla predvsem njihova dolžina, saj je najdaljši del meril skoraj 36 metrov.

Robert Šverko, operativni vodja terminala za generalne tovore je ob tem povedal: »Projektni tovori so ena izmed blagovnih skupin, ki jih pretovarjamo na terminalu za generalne tovore. Gre za tovore nestandardnih oblik in dimenzij, ki zahtevajo posebne načine pretovora in skladiščenja. V Luki Koper razpolagamo z vso potrebno infrastrukturo (oprema, dvigala) in znanjem, da se lahko lotimo tudi najzahtevnejših tovorov, kot je bil ta. Predstavljal nam je velik izziv, saj tovori takih dimenzij niso običajni. Veseli pa nas, da nam je naročnik zaupal tak projekt, kar dokazuje, da smo zanesljivi in strokovni. Za ta projekt smo potrebovali dober mesec priprav in usklajevanja z ladjarjem, špediterjem, agentom in cestnim prevoznikom. Timsko delo je v takih primerih ključnega pomena.«

Tovor, oprema za bioplinarno, je prišel iz Indije in je namenjen na Madžarsko. Zelo zahteven je bil tudi cestni prevoz, za katerega je poskrbelo podjetje Comark d.o.o. »Pri prevozu tovorov takih dimenzij je potrebno najprej preveriti prevoznost trase do končnega cilja. V kolikor se izkaže, da je prevoz izvedljiv, stečejo ostale aktivnosti, kot so zagotovilo primernih prevoznih kapacitet, dovoljenja za izredni prevoz po cestah, različna soglasja, ipd. V tem primeru je bil to še večji izziv, saj je kompozicija merila več kot 40 metrov. Tovor smo uspešno odpremili in zahvaljujemo se Luki Koper za odlično sodelovanje«, so nam povedali.