Kljub svetovni recesiji, ki je domala zajela vse gospodarske panoge, smo lahko v Luki Koper, d.d. relativno zadovoljni s pretovorom v prvih mesecih letošnjega leta.

Marca je ta dosegel količino 1.148.214 ton blaga. Skupna količina pretovorjenega blaga v prvem kvartalu leta 2009 je tako znašala 3.712.353 ton, kar je v primerjavi z načrtovano količino za 1% več, v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta pa za 9% manj. Kljub temu z zaskrbljenostjo zremo v prihodnost, saj so napovedi gospodarske rasti še vedno črnoglede.

V skladu s splošnim trendom v svetu, tudi v koprskem pristanišču občutimo največji padec  pretovora na področju avtomobilov. Teh je bilo v prvem kvartalu 62.333 enot, kar je za 62% manj kot v enakem obdobju lani. Kljub temu velja izpostaviti dejstvo, da nam je uspelo v tem času pridobiti nekaj novih poslov in da so ostale luke v Mediteranu zabeležile še večji padec.

S krizo v avtomobilski in jeklarski industriji je povezan tudi upad pretovora generalnih tovorov, čeprav povprečje višata les in sadje, ki sta količine, v primerjavi z lanskim obdobjem povečala za 9 oziroma 7 odstotkov. Manjši pretovor smo zabeležili tudi pri nekaterih vrstah sipkih in razsutih tovorov.

Na področju kontejnerjev so rezultati dobri. S 85.867 pretovorjenimi TEU enotami je Luka Koper lanskoletno kvartalno količino presegla za 3 odstotke, v primerjavi z načrti pa je bilo kontejnerjev kar za 7 odstotkov več.

Relativno dobri rezultati so v prvi vrsti posledica geografske lege koprskega pristanišča in posledično nižjih stroškov. Ugotavljamo namreč, da so nekateri lastniki preusmerili svoje blago z drugih pristanišč v Koper. Poleg tega je prednost koprskega pristanišča tudi njegova večnamenskost, kar pomeni, da manjši pretovor ene blagovne skupine nadomesti večji pretovor drugega blaga. Nezanemarljiva pa je tudi visoka stopnja kakovosti in zanesljivosti storitev, kar je ena glavnih primerjalnih prednosti Luke Koper.