Certifikat ISCC EU zagotavlja sledljivost trajnostne bio mase in bio goriv po zahtevah evropske direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Terminal tekočih tovorov je certificiran za vse vrste biomas, ki so vključene v ISCC EU sistem.