4. oktobra se je predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič srečal z izvajalci pristaniških storitev. Na prvem spoznavnem srečanju so se mu pridružili delavski direktor Matjaž Stare in direktor za operativo in prodajo Daniel Tomljanovič. Predsednik uprave je poudaril, da so zaposleni v teh podjetjih sestavni del luške družine, ki stremi za uspešnemu poslovanju Luke Koper. V prihodnosti bodo zato njegova vrata vedno odprta za izboljšave in nove predloge. Vključili jih bomo v pripravo sistemskih sprememb, od njih pa pričakujemo zakonitost poslovanja in korekten odnos do svojih zaposlenih. Nikakor ne bomo dopustili, da zaposleni v teh podjetjih postanejo drugorazredni delavci, zato bomo nepravilnosti sankcionirali. Problematiko na področju izvajanja pristaniških storitev bomo obravnavali tekoče na rednih srečanjih z direktorjem operative in prodaje Danielom Tomljanovičem.