Zavedamo se, da uspehi Luke Koper niso odvisni le od zaposlenih temveč tudi od vseh strank in pristaniške skupnosti iz Kopra, ki zaupajo v naše delo. Dobre poslovne vezi smo dodatno okrepili na sprejemu avstrijskih strank, ki je 2. junija potekalo v Kopru. Številnim avstrijskim partnerjem so se pridružili tudi predstavniki pristaniške skupnosti.