Od 1. marca velja na glavnem vhodu v pristanišče spremenjen cestni režim, saj smo vzpostavili dva ločena vozna pasova, enega za osebne avtomobile in enega za tovornjake.

Za vsako prevozno sredstvo je bilo potrebno vsa leta na vhodu v pristanišče pridobiti vhodno carinsko prijavo (VCP). Te so v sistem TinO vnašali zaposleni iz Inpa, zdaj pa je ta delovni postopek odpadel. Od 1. marca namreč VCP ni več potrebno vpisovati. Po novi ureditvi kopenske VCP vpisujejo neposredno na dispozicijo ali s pomočjo dispozicije DDD CARIN. To pomeni, da je za železniški in cestni promet VCP nadomestila carinska deklaracija (MRN). Postopek ladijske VCP pa so poenostavili in jih v sistem TinO vnaša sama carinska služba.

S tem, ko se je ukinila storitev vpisovanja VCP, smo v Službi za splošno varovanje in varovanje morja ter Službi za koordinacijo operative odločili, da levi vstopni pas namenimo samo osebnim avtomobilom, tovornjakom pa desni vstopni pas.

Kako so testno rešitev izvedli, smo vprašali Sergeja Dodiča, operativnega vodjo varovanja: »Najprej smo to rešitev dva tedna testno preizkušali in hitro ugotovili, da se je pretočnost povečala. Večjih zastojev nismo beležili. Kjub temu imamo še vedno izjeme, ko se morajo tovornjaki ustaviti na tovornem vhodu, zaradi različnih vzrokov:
– plačila pristojbin za tovornjake z živino,
– dokazovanje skupnostnega statusa (T2L) ob vnosu v PC,
– nekateri vozniki se bodo še ustavljali, ker nekatere špedicije še nimajo urejenih računalniških aplikacij za najavljanje tranzitnih postopkov za vnos blaga v PC; v takih primerih mora carinik izvesti celotni postopek.
V navedenih primerih vozila preusmerimo na desno stran pri skladišču 2B, da ne bi ustavljala prometa.