Včeraj, 30. marca, je v Hotelu Pristan v Kopru potekala tematska delavnica partnerjev evropskega projekta Climeport. To je eden od projektov Evropske Unije, ki se od  leta 2008  izvajajo v okviru programa Mediteran. Cilj projekta je večja angažiranost pristanišč k skupnim prizadevanjem za  obvladovanje  klimatskih sprememb  z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in z racionalnejšo uporabo energije

V projekt je vključenih  šest sredozemskih pristanišč (španski luki Valencia in  Algeciras, francoska Marseilles, grška Pirej,  italijanska  Livorno in Koper), ki so  tudi sicer
aktivna in zavzeta na področju odgovornega odnosa do okolja in pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja. Cilj projekta Climeport pa je tudi priprava akcijskih načrtov, ki bodo omogočili zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Med partnerji projekta so še organizacije, ki se ukvarjajo z zmanjšanjem porabe energije – Energetska agencija iz Valenciešpanski Tehnični inštitut za elektriko ter Goriška lokalna energetska agencija, katerih vloga ni le zagotavljati  »know how«, temveč tudi  posredovanje rezultatov projekta panožnim organizacijam po vsej Evropi.  Pristanišča, ki so vključena v projektu Climeport, predstavljajo skoraj 20% vsega sredozemskega pomorskega prometa. Vsi udeleženci se zavedajo, da okoljski problemi predstavljajo globalni izziv,  zato so se odločili za sodelovanje pri prizadevanjih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki so osredotočeni na ladijske emisije, emisije terminalov, inovativne transportne tehnologije in energetsko učinkovitost pristanišč.  V tej fazi projekta  pristanišča primerjajo podatke o izpustih toplogrednih plinov.

Federico Torres, direktor področja pristaniških storitev v Pristaniški upravi Valencia, je povedal, da gre v tem primeru za pilotni projekt, kakršnega EU še ni videla. Rezultati bodo vsekakor zanimivi. Metodologijo dela pri računanju vrednosti izpustov CO2, do katere so prišli, bodo lahko uporabili tako v drugih pristaniščih kot tudi v drugih panogah.