Objavljamo stališče predsednika uprave do napovedane odločitve o gradnji drugega tira:

Glede na napoved ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela, da bo danes, 18.10.2013 predstavil svojo odločitev glede gradnje dodatnega železniškega tira med Koprom in Divačo, bi želel vnovič spomniti, kar je uprava družbe Luka Koper v dopisu slovenski vladi že poudarila, in sicer da je dilema o gradnji drugega tira za nas nesprejemljiva. Ugotavljam, da je to vprašanje kot nezaceljena rana naše države, ki jo vsakokratna politična oblast na novo odpira. To krvavečo rano je potrebno nujno zašiti in se nehati pogovarjati o tem, ali drugi oziroma dodatni tir sploh potrebujemo. Če je kdorkoli drugačnega mnenja, je v zmoti.

Pri vprašanju izgradnje drugega tira ne gre le za vprašanje ekonomskega vidika, čeprav razpoložljive študije dokazujejo, da bo sedanja, enotirna proga, kljub modernizaciji zdržala povečevanje pretovora v pristanišču najdlje do leta 2018. Torej, četudi danes začnemo z gradnjo dodatnega tira, smo že prepozni. V primeru, da dosežemo zgornjo mejo prepustnosti proge, se bo tovor selil na ceste, kar odpira vprašanje ekološkega vidika. In ne nazadnje, moramo upoštevati tudi varnostni vidik, saj je nedavna nesreča na tiru pri Prešnici pokazala ranljivost pristaniškega sistema, ki je odvisen zgolj od ene železniške povezave.

Dilema okoli gradnje drugega tira je dodaten dokaz o ne zavedanju razvojnih možnosti, ki nam jih ponuja izjemna geografska lega oziroma prekomorska povezava z globalnim svetom. Vlaganje v prometno in logistično infrastrukturo je strateškega pomena za razvoj Slovenije ter priložnost za sodelovanje z državami srednje in vzhodne Evrope, ki predstavljajo naše ključne zaledne trge. Mnoga gospodarstva v teh državah se dnevno oskrbujejo preko koprskega pristanišča, zato je učinkovita prometna infrastruktura skozi Slovenijo tudi v njihovem neposrednem interesu.

Slovenija, z nenehnim spreminjanjem svoje prometne politike oziroma strategije na področju logistične infrastrukture sporoča mednarodni javnosti in našim poslovnim partnerjem, da je naša država nekredibilna, koprsko pristanišče pa dolgoročno nezanesljivo. Zato pričakujem, da bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter v nadaljevanju tudi slovenska vlada zavzela jasno in nedvoumno stališče ter potrdila projekt izgradnje drugega tira. S tem bomo pripomogli k ozdravitvi ranjenega slovenska gospodarstva, saj imajo vlaganja v razvoj prometne in logistične infrastrukture dokazano multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo ter predstavljajo edini zanesljiv odgovor za preboj Slovenije iz krize in blagostanje njenih prebivalcev.

Gašpar Gašpar Mišič
Predsednik uprave