Mednarodna organizacija dela (ILO)se je leta 2003 odločila, da bo razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

Aktivnosti letošnjega svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delubodo potekala pod geslom: “Moje življenje, moje delo, moje varno delo”.

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu poudarja pomen kulture preventivne varnosti in zdravja. Letošnja tema je upravljanje tveganja v delovnem okolju. Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu.