Zgradila sta ga Luka Koper in Petrol v dobrem letu dni. Luka je poglobila morsko dno in nasula teren ter zgradila pristajalni most za pristajanje petrolejskih ladij. Petrol Ljubljana pa rezervoarje za nafto na Srminu z vsemi napravami za prečrpavanje nafte iz ladij v rezervoarje in iz rezervoarjev v vagone. Že v prvem letu obratovanja so na terminalu iz ladij prečrpali že 128.466 ton nafte.