Proizvajalec električnih vozil Tesla je Luko Koper lani izbral za eno od vstopnih točk v Evropo za svoja vozila, izdelana na Kitajskem. Pred kratkim pa so preko Kopra začeli izvažati tudi prvi model Y, izdelan v Berlinu. Strateški položaj koprske luke omogoča krajše intervale med proizvodnjo in dobavo ter zmanjšanje s transportom povezane izpuste CO2.

Luko Koper so izbrali tudi zaradi strokovnega znanje in izkušenj na področju avtomobilske logistike. zaradi katerih smo bili v lanskem letu med petimi najuspešnejšimi avtomobilskimi terminali v Evropi po pretovoru.