»Tehnološki razvoj gre nezadržno naprej. Tako imajo trije novi transtejnerji v primerjavi z obstoječimi kar nekaj novosti,« nam je povedal Ivo Krnel iz Službe za investicije, tehniko in nabavo, ki je ta projekt vodil.
Novi RTG-ji imajo enkrat več koles, skupaj 16, kar povečuje njihovo stabilnost oziroma zmanjšuje nihanja ob samem delovanju. Upravljavec lahko tako lažje vodi dvigalo, za voznika pa je bolj udobna tudi sama vožnja. Novi transtejnerji imajo vgrajen dodatni frekvenčni regulator, kar omogoča upravljanje dveh funkcij istočasno, npr. vožnje in manipulacije s kontejnerjem. Sodobnejša je tudi elektronika, ki je prav tako vplivala na manjša nihanja prijemala s kontejnerjem, možna pa bo tudi povezava na novi operacijski sistem na kontejnerskem terminalu.

 

V PC Sipki tovori pa so prejeli novi 18-tonski nakladalec Volvo L180D. Nakladalec ima visoko iztresno žlico z volumnom 8 m3. Dodatno so ga opremili s tehtalno in radijsko postajo. Uporabljali ga bodo za tovore nasipne teže 1,2 do 1,4 t/m3.