Ministrstvo za infrastrukturo, občina Ankaran in Luka Koper so podpisali tristranski sporazum, ki je podlaga za nadaljnji razvoj pristanišča na njegovem severnem in severovzhodnem delu. Sporazum je pomemben, ker omogoča izvedbo ureditve robnega območja pristanišča, kar je predpogoj za začetek investicij v širitev skladiščnih površin, skladno z državnim prostorskim načrtom. Območje t.i. ankaranske bonifike, ki je že zajeto v koncesijsko območje pristanišča in se razprostira na 43 hektarjih površin, bo sprva namenjeno odlaganju mulja pri poglabljanju plovnih poti in luških bazenov, dolgoročno pa bodo na tem območju zrasle nove skladiščne kapacitete.