Največjega vsakoletnega sejma udeležencev v trgovini s sadjem in zelenjavo, Fruit Logistica, ki je potekal v Berlinu med 7.- 9. februarjem, smo se že tradicionalno udeležili predstavniki Luke Koper in lokalni špediterji, ki opravijo največ tovrstnega prometa preko našega terminala za hlajene tovore. Na sejmu smo obiskali naše stranke in kontejnerske ladjarje ter opravili več razgovorov o možnostih sodelovanja s potencialnimi strankami. Predstavili smo se tudi na stojnici EU projekta Fresh Food Corridors, v katerem poleg Luke Koper, ki projektu predseduje, sodeluje več partnerjev iz Slovenije in Izraela ter pristanišči Benetke in Marseille. Cilj tega projekta je razvoj in vzpostavitev nove transportne verige hitropokvarljivega blaga iz vzhodnega Sredozemlja do srednjeevropskih trgov. 

Iz opravljenih razgovorov lahko povzamemo, da so stranke zadovoljne z opravljeno storitvijo in hitro odpremo prispelega blaga preko Luke Koper, to velja za vse akterje pristaniške skupnosti, vključno s fitosanitarno inšpekcijo in carino. Glede na predvideno prodajo v naslednjih mesecih si obetamo predvsem nove količine sadja in zelenjave v prihodu iz Izraela in Egipta, nadaljuje se tudi izvoz poljskih jabolk. Zaradi ugodnega tranzitnega časa, ki ga ladjarji ponujajo iz pristanišča Nhava Sheva do Kopra (15 dni!), pa pričakujemo tudi več indijskega grozdja.