Uprava Luke Koper je danes obiskala Terminal za sadje in se sestala z vodstvom terminala. Seznanila se je z načrti, operativno problematiko in možnostmi za povečanje pretovora hitropokvarljivega blaga ter si ogledala skladiščne zmogljivosti. Predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič je ob tem izpostavil, da je še precej možnosti za izboljšati izkoriščenost terminala, ki je sicer pod velikim sezonskim vplivom, saj se večino sadja pretovori v zimskih mesecih. Na terminalu so v preteklem letu pretovorili 260.000 palet najrazličnejšega sadja in zelenjave, ki večinoma izvira iz sredozemskega bazena, Južne Amerike in južne Afrike, namenjeno pa je na police trgovin širom Evrope. Občutljivo blago potuje pretežno v frigo kontejnerjih – teh je bilo v preteklem letu 11.000 – predvsem banane pa še vedno prihajajo s klasičnimi hladilnimi ladjami naložene na paletah. Približno 60% živil se po prihodu začasno zadržuje v kondicioniranih skladiščih in glede na potrebe trga postopno odpremlja. Preostalih 40% blaga pa se takoj po prihodu ladje preloži na tovornjake, ki še isti dan krenejo do naročnika. Ravno na dan obiska je na terminalu potekalo razkladanje banan iz Ekvadorja za podjetje Rastoder iz Ljubljane, ki sicer velja za enega izmed sedmih največjih trgovcev z bananami na svetu. Pretovor banan je tekom leta razmeroma enakomeren z občasnimi nihanji, ki so posledica razmer na končnih trgih.