V javnosti se pojavljajo najrazličnejša ugibanja in špekulacije glede postopkov nakupa zemljišč družbe Luka Koper d.d. na Orleški gmajni ter s tem povezanim poslovnim sodelovanjem z družbo Premik-Net. Ob tem se pojavljajo tudi namigovanja, da naj bi sedanja uprava in nadzorni svet Luke Koper skušala vplivati na revizorje in pripravo revizijskega poročila, ki ga je opravila družba PricewaterhouseCoopers. Ker navedeno ne drži, uprava in nadzorni svet družbe Luka Koper izjavljata naslednje:

»Uprava in nadzorni svet Luke Koper odločno zavračata vsakršne očitke in namigovanja o kakršnemkoli vplivanju na izvedbo posebne revizije. Na delo revizorske hiše nista vplivala ne uprava družbe, ne nadzorni svet..

Uprava in nadzorni svet Luke Koper nimata razlogov, da bi dvomila v delo in poročilo posebnih revizorjev, saj smo prepričani, da je bil celoten postopek opravljen skladno s pravili stroke in pooblastili, ki jih revizorji v takšnih primerih imajo. Pri tem se je potrebno zavedati, da so pooblastila revizorjev omejena in niso primerljiva s pooblastili organov pregona.

Ob tem poudarjamo, da uprava in nadzorni svet Luke Koper vseskozi aktivno sodelujeta z organi pregona, ki preiskujejo morebitna kazniva dejanja, storjena v družbi Luka Koper d.d., tudi v zadevi Orleška gmajna. Kolikor smo seznanjeni, so z organi pregona sodelovali tudi revizorji v postopku posebne revizije.

Vse ugotovitve organov pregona in revizorjev bodo upravi družbe služile pri odločanju o nadaljnjih ukrepih. Celotno poročilo posebne revizije bo delničarjem Luke Koper predstavljeno na skupščini 26. marca 2010, kjer bo revizor delničarjem podal tudi vsa dodatna pojasnila. Zaradi tega ni primerno, da poročilo, preden z njim v celoti ne seznanimo delničarjev družbe, komentiramo v javnosti.«