4. april 2007 – Predsednik in član uprave družbe Luka Koper, d.d. Rober Časar in Aldo Babič ter izvršni direktor za trženje in razvoj Milan Pučko so v prejšnjem tednu obiskali Argentino z namenom, da ugotovijo možnosti za povečanje pretovora argentinskega blaga v Kopru.

Med drugim sta v Mar del Plati Robert Časar in Alejandro Sanna, glavni direktor podjetja Establicementos Santa Brabara, S.A., podpisala Pismo o nameri za poslovno sodelovanje na področju razvoja pristanišča v Mar del Plati ter pri usmerjanju blagovnih tokov ter ladijskih linij na obe pristanišči. Podjetje Establecimentos Santa Barbara ima koncesijo za upravljanje terminala v pristanišču Mar del Plata, njegova glavna dejavnost pa je proizvodnja, trženje, predelav in izvoz prehrambenih blagovnih skupin.

Pristanišče Mar del Plata je tardicionalno ribiško pristanišče, ima pa tudi tovorni pomol, ki je namenjen predvsem pretovoru žitaric. Zaradi precejšnje zasičenosti največjih pristanišč argentinska vladna strategija načrtuje razvoj in povečanje zmogljivosti v lukah kot je Mar del Plata. Bodoči partner Luke Koper, koncesionar v Mar del Plati, načrtuje podaljšanje obstoječega pomola, ki ga nameravajo usposobiti tudi za pretovor kontejnerjev.

Luka Koper je v tem trenutku zanje zanimiva predvsem kot partner, ki lahko zagotovi ustrezen »know-how« za razvoj pristanišča in oblikovanje logistične platforme. Kot partnerja bosta Luka Koper in Establicimetos Santa Barbara sodelovala tudi pri trženju in promociji obeh pristanišč in njunih logističnih storitev. Za Argentino je prekomorska povezava prek Kopra zlasti zanimiva za trgovanje z Vzhodno Evropo, ki sedaj poteka prek Hamburga in Petersburga.  Seveda pa lahko Koper postane pomembna logistična točka za argentinsko blago, namenjeno na evropsko tržišče.