Obiska slovenske gospodarske delegacije 5. marca na Madžarskem, ki jo je vodil minister Andrej Vizjak, se je udeležil tudi predsednik uprave delniške družbe Luka Koper Robert Časar. Madžarska je za slovensko gospodarstvo most med srednjo in vzhodno Evropo, kar je še posebno pomembno za Luko Koper. Madžarska je že dolgo med najbolj pomembnimi  tržišči Luke in lani je imela že rekordnih 1,1 milijona ton pretovora za tamkajšnje partnerje.

Za Madžarsko je Luko Koper zelo pomembno pristanišče in zato je bila že dalj časa prisotna zamisel o tesnejšem, tudi kapitalskem povezovanju. Ob tokratnem obisku je bil že narejen tudi konkretni korak v tej smeri. Predsednik uprave Luke je podpisal Pismo o nameri, da skupaj z multinacionalko Trade Trans Invest ter madžarskim podjetjem MAV Kombi terminal zgradijo kontejnerski terminal v obmejnem  mestu Curtici. Tam je pomembno železniško križišče in glavni železniški mejni prehod med Madžarsko in Romunijo. Curtici je le 17 km oddaljen od romunskega mesta Arad, ki je najpomembnejše poslovno in gospodarsko središče severozahodnega dela Romunije.

Predsednik uprave Luke Koper Robert Časar je o tem povedal: »Tovrstne kapitalske povezave so za nas zanimive, saj utrjujejo položaj Luke Koper na tem tržišču. Ta poteza je tudi v skladu z našo razvojno strategijo, v kateri je predvidena širitev naše dejavnosti na bližnjih in tudi oddaljenih lokacijah. Mesto Curtici leži na prometnem koridorju, ki povezuje Evropo s Črnim morjem in  terminal na tej lokaciji lahko kasneje preraste v evropsko pomemben logistični center.«

Uprava družbe