Hude vremenske razmere, ki so zajele velik del Slovenije, so v teh dneh vplivale tudi na delo v pristanišču, saj je bilo odrezano od sveta na železniški strani vse od četrtka zvečer.
Od petka do srede tako nismo naložili oz razložili 4.100 vagonov, ali približno 175.000 ton tovora. Glede na stanje na terenu, ki se sicer dnevno spreminja, in po informacijah s strani Slovenskih železnic pričakujemo, da bomo konec tedna spravili v tek vse ustavljene vlakovne kompozicije.

V Luki Koper smo že v ponedeljek vzpostavili krizno skupino, ki deluje 24 ur na dan in je v neprestanih stikih s ključnimi strankami in Slovenskimi železnicami pri usklajevanju prioritet. Vzpostavili smo tudi krizno obveščanje vseh naših strank, ki jih dnevno servisiramo s ključnimi informacijami. V torek sta se na posvetu v Kopru srečala tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič, ki sta tudi dnevno v stiku in usklajujeta operativne izzive. Po besedah predstavnikov SŽ je najbolj kritičen odsek Borovnica – Pivka, kjer so zaradi žleda poškodovani električni napajalni vodi. Vleka bo na najbolj poškodovanem odseku potekala le z dizelskimi lokomotivami, saj bodo za sanacijo električnega napajalnega sistema potrebovali več mesecev.

Kljub temu so Slovenske železnice minulo noč uspele vzpostaviti povezavo do Luke Koper preko goriške proge, po kateri lahko sicer pripeljejo le štiri do pet vlakov dnevno. Po tej progi so do današnjega jutra pripeljali vlak za kontejnerski terminal in prazne vagone za premogovni terminal ter iz luke odpeljali štiri vlakovne kompozicije z gorivom, premogom in glinico ter prazne vagone za avtomobile. Po zagotovilih SŽ naj bi najkasneje do jutri ponovno vzpostavili tudi progo Koper – Ljubljana, na kateri bodo prav tako vozili z dizelskimi lokomotivami.

»Luka Koper za enkrat ni utrpela poslovne škode kot posledica naravne nesreče, saj do zdaj ni bilo nobene preusmeritve tovora na druga pristanišča. Z zgoraj naštetimi ukrepi ter prioritetami, ki so usklajene z našimi poslovnimi strankami bomo zagotovili dostavo blago in s tem potrebe proizvodnih obratov na naših ključnih trgih. Naravna katastrofa, ki smo ji priča, nam je znova dokazala, kje so naše šibke točke in kako pristanišče Koper nima alternativnih železniških povezav. Verjamem, da bomo vsi v državi iz tega potegnili koristne zaključke, v kakšno smer razvijati prometno in logistično infrastrukturo, ki je osnova za nemoteno delovanje države in njenega gospodarstva.
Rad bi se zahvalil vsem zaposlenim za požrtvovalnost v teh težkih trenutkih. Še posebej bi se zahvalil kolegom na Slovenskih železnicah, ki so v nemogočih razmerah dali vse od sebe, da ponovno povežejo edino slovensko pristanišče s svetom. V mislih smo z vsemi prostovoljci, ki že teden dni izpostavljajo svoja življenja, da bi rešili druge. In iskreno obžalujemo tragični dogodek na Pohorju, ki je vzel mlado življenje«, je med drugim poudaril predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič.

Ker smo se v Luki Koper v preteklih letih že srečali s podobnimi razmerami, ko smo bili zaradi drugih razlogov več dni odrezani od slovenskega železniškega omrežja, smo na prvo mesto postavili povečanje prometa na področju kamionskih prevozov. Na kontejnerskem terminalu smo nemudoma zagotovili pretovor na tovornjake 24 ur dnevno. Na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri GZS je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor odpravilo omejitev tovornega prometa 8. In 9. februarja.

Da bi zagotovili nemoten prevoz tovornjakov in se izognili cestnemu zamašku ter za sprostitev železniškega prometa smo zagotovili:
• dodatna parkirna mesta za tovornjake znotraj pristanišča – trenutno beležimo približno 30% povečanje kamionskih manipulacij,
•parkirna mesta oziroma izločanje tovornjakov namenjenih v pristanišče na območju obrtne cone na Serminu; v sodelovanju s policijsko upravo in redarsko službo MOK,
• pomoč pri morebitnem odstranjevanju ledu/snega z vagonov,
• pomoč SŽ pri izvajanju premika vagonov,
• skrbimo za ohranjanje pretočnosti na območju koprskega železniškega vozlišča

Hkrati vas želimo seznaniti tudi s tem, da se je tudi družba Luka Koper aktivno vključila v reševanje človeških življenj in posledic nesreče na prizadetih območjih. V povezali s štabom civilne zaščite smo zagotovili:
• tri agregate,
• pomoč naših poklicnih gasilcev (poveljnik Območne gasilske zveze nam je sporočil, da bodo naši gasilci sodelovali pri odpravi posledic v okviru ekipe OGZ med vikendom),
• črpalke za vodo.
Potrebe po mehanizaciji-traktorji, nakladalci in podobno v štabu civilne zaščite niso izrazili.

 

 


Agregat namenjen za pomoč prizadetim območjem