V tem letu smo namreč na 67 ladij naložili več kot 127.000 glav živine, kar je enkrat več kot v letu 2013. 

Prve pošiljke goveda smo pridobili leta 1992, in v ta namen začasno preuredili dve skladišči. Razcvet je promet živine doživel leta 1995, ko se je število glav goveda približalo številki 80.000 (v letošnjem letu 85.000). Kasneje pa smo na terminalu začeli pretovarjati tudi drobnico. Leta 1998 smo zgradili nov terminal, ki je eden najsodobnejših živinskih terminalov naokoli, z urejenimi in humanimi pogoji za živali.