Ena najstarejših bonitetnih agencij na svetu, Dun & Bradstreet, je Luki Koper, d.d., na podlagi poslovanja v preteklem obdobju, podelila odlično oceno 5A1, ki kaže na najvišjo finančno moč družbe in minimalno tveganje.    

Na osnovi bonitetne ocene kupci, dobavitelji, banke in drugi deležniki dobijo hiter signal, s kakšnim poslovnim partnerjem stopajo v poslovni odnos. Bonitetna ocena temelji na razvrščanju podjetja znotraj primerljivih skupin, glede na panogo, velikost podjetja, velikost prihodkov, število zaposlenih in drugih kriterijev. Bonitetne ocene izdelujejo tudi banke in druge finančne institucije, vendar običajno le za lastno uporabo, ko se odločajo za naložbo v določeno podjetje.

Spletne strani družbe so po pravilu prvi vir informacij, na osnovi katerega se bo zainteresirani spletni obiskovalec odločil o vzpostavitvi stika. Zato je Dun & Bradstreet leta 2011 vzpostavil sistem spletnega certifikata, preko katerega se lahko vsak obiskovalec prepriča, da je družbo verificirala neodvisna bonitetna hiša, otežene pa bodo tudi spletne prevare. Pridobitev tovrstnega certifikata je za podjetje pomembno priznanje, ki dokazuje trdne finančne temelje in krepi zaupanje vseh deležnikov.