Blagovni tokovi so tako nepredvidljivi, tako da je skozi določeno obdobje nekaterih blagovnih skupin manj, za druge so značilne relativno stalne pretovorne količine, najbolj pa se razveselimo novih.  
 
Na terminalu sipkih tovorov so tako lani imeli nekaj manj soje in starega železa, so pa po drugi strani pridobili nov posel. Začeli so pretovarjati t.i. bio oz. ekološka žita. Pred tem so morali stranki dokazati, da so za to usposobljeni in da izpolnjujejo vse pogoje, ki jih narekuje pretovor tako posebnega tovora. Operativni vodja terminala Korado Špeh nam razloži, kako se je posel razvil: »Preden smo pridobili posel, smo morali najprej pridobiti certifikat. Kontrolna hiša Burreau Veritas je najprej preverila naše standarde in tehnologijo dela ter celoten delovni postopek. Zagotavljati moramo čistočo od mehanizacije prek skladišč do transportne poti. Preden skladiščimo drug tovor, skladišče operemo in spihamo, tako da je povsem čisto pripravljeno na sprejem drugega blaga. Po pregledu vseh delovnih postopkov in sredstev nam je kontrolna hiša v februarju lani izdala certifikat. S tem smo izpolnili pogoje za pretovor eko žit in prvo ladjo smo lahko sprejeli v aprilu lani.
Za zagotavljanje standardov je bil pogoj tudi ureditev podnih skladišč, da ne bi prihajalo do mešanja blaga. Najprej smo razmišljali, da bi jih skladiščili v silosu, vendar v njem ne bi mogli zagotoviti ločeno skladiščenje raznih žit. V podnih skladiščih poleg tega dela stroj, ki je namenjen samo tem tovorom, odprema pa je kombinirana s kamioni in vagoni.«
 
Katera so bio žita, od kod prihajajo in kam potujejo? Korado: »Ekološka soja v zrnju, ekološko sončnično seme, ekološka koruza, ekološka pšenica in ekološka oljna repica. Iz njih pridelujejo bio olja. Prihajajo iz različnih koncev, pretežno pa iz Turčije. Špediter je S.A.G.E.M., naša stranka je iz Italije in vsi ekološki proizvodi grejo v njihove obrate, ki jih ima po vsej Italiji. Mi oskrbujemo za zdaj le severno Italijo, nekaj malega gre do končnih kupcev v Avstrijo. 
Lani smo tako pretovorili skoraj 50 tisoč ton bio žit, za letos stranka napoveduje nekaj več ton. Ceritfikat se obnavlja vsako leto, tako da nas čaka letos njegova obnova. Bio žita skladiščimo v skladiščih 51 A in B, gre za dve podni skladišči. Če bo prišlo več tovora ali pa trije ali več vrst žit, bomo usposobili še kakšno skladišče. Do zdaj sta nam zadoščala dva skladišča, saj je obrat žit hiter,« še doda Korado.