Sindikata luških dejavnosti in pristaniških delavcev sta z upravo Luke Koper d.d. ter predsednikoma hčerinskih družb Inpo in Pristan danes podpisala aneks h kolektivni pogodbi in s tem odstopila od grožnje po stavki. Aneks zagotavlja enakopravno obravnavo vseh zaposlenih, za katere velja podjetniška kolektivna pogodba. To pomeni, da  dogovor o 7% povišanju osnovne plače od 1.1.2008, ki ga je uprava Luke Koper sklenila s sindikatom žerjavistov sredi januarja, velja tudi za zaposlene v Inpu in Pristanu. Poleg tega se z aneksom dodatno izboljšuje socialni status zaposlenih skozi povišanje nadomestila za prehrano. Uprava Luke Koper se je tudi zavezala, da se bo osnovna plača letos še povišala, če bo prišlo do takega dogovora med socialnimi partnerji na državni ravni.


Vse strani so se še strinjale, naj se pospešeno nadaljujejo pogajanja o sprejemu nove kolektivne pogodbe, ki bo odpravila nesorazmerja v plačnem sistemu.