V delniški družbi Luka Koper pozdravljamo odločitev vlade, ki je 10. julija 2008 potrdila uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča ter predlog koncesijske pogodbe. Na podlagi uredbe, ki glede višine koncesijske dajatve določa minimalni znesek, ki ga je dolžan za podeljeno koncesijo plačati koncesionar, pogodba določa znesek koncesijske dajatve v višini 3,5 % od poslovnih prihodkov LK d.d., zmanjšanih za pobrane pristojbine.

»Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da bomo še bolj veseli potem, ko bomo tudi dejansko podpisali koncesijsko pogodbo. Z vsebino uredbe smo zadovoljni, nenazadnje smo jo z resornim ministrstvom, torej ministrstvom za promet predhodno uskladili. Tudi višina koncesnine je sprejemljiva, saj še vedno omogoča uresničitev naših razvojnih projektov.«, je prepričan predsednik uprave Luke Koper Robert Časar.

V Luki Koper načrtujemo v naslednjih petih letih kar za 500 milijonov evrov investicij v pristaniško infrastrukturo, kar bo omogočilo razvoj pristanišča, rast pretovora in vedno boljše poslovne rezultate. V tem kontekstu je koncesijska pogodba izjemnega pomena, saj v prvi vrsti zagotavlja stabilnost, s tem ko bo Luka Koper d.d. dobila v upravljanje pristanišče za dobo 35 let. Po drugi strani pa jasno opredeljuje odnose med koncesionarjem in državo oziroma pristojnosti. Skupaj z državnim prostorskim načrtom, ki naj bi bil sprejet v začetku prihodnjega leta, bomo lahko uresničili dolgoročno strategijo, ki do leta 2015 predvideva pretovor več kot 20 milijonov ton blaga letno, milijon kontejnerskih enot in preko 800 tisoč avtomobilov.