Ladja Astrid Maersk pluje na liniji AE12, ki povezuje Azijo in Evropo. V koprsko pristanišče je priplula včeraj iz Port Saida v Egiptu, pot pa bo nadaljevala proti Trstu (Italija), Tangerju (Maroko) in Singapurju.

»Prihod ladje Astrid Maersk v Koper, v Slovenijo in na Jadran, je izjemen in nepozaben trenutek, ki mi je v veliko zadovoljstvo. Uvedba takšnih, okolju prijaznejših plovil, pomeni za Maersk ključni mejnik na naši poti k razogljičenju pomorskega prometa. Astrid Maersk skupaj s sestrskimi plovili uteleša naše ambicije na področju trajnosti in inovacij. Za zmanjšanje izpustov in dekarbonizacijo pa je potrebno sodelovanje celotnega ekosistema, ki vključuje stranke, partnerje, regulatorje in vse druge zainteresirane javnosti. Luka Koper je v tem pogledu eden ključnih partnerjev. V tem smo skupaj in današnji dan je viden dokaz, da se premikamo v pravo smer,« je prepričan Ivić Vodopija, direktor Maersk za države Vzhodne Evrope.

»Trajnostnemu razvoju in zeleni prihodnosti smo zavezani bolj kot kdaj koli, saj smo ga opredelili kot eno od naših prioritet v novem strateškem načrtu. Prizadevamo si za energetsko samooskrbo in večjo energetsko neodvisnost ter za digitalizacijo procesov, s katerimi prav tako znižujemo svoj ogljični odtis. Že pred leti smo se lotili elektrifikacije delovne mehanizacije, številne izmed strojev smo že nadomestili z električnimi, ki so okolju najbolj prijazni. Največji projekt, s katerim bomo konkretno zakorakali v smeri podnebnega prehoda, pa je elektrifikacija obal, ki bo po letu 2029 omogočila postopen priklop vseh tovornih ladij na elektriko neposredno z obale. Naši cenjeni partnerji z nami delijo enako zavezo, saj gre za odločitve, ki so ključnega pomena pri varstvu okolja. Zato pozdravljamo njihove načrte za izvedbo zelenega prehoda v njihovi floti,« je ob tej priložnosti povedal član uprave Luke Koper, d. d. Gregor Belič.

Kot je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrej Rajh, prizadevanja koprskega pristanišča k trajnostnemu razvoju podpira tudi država: »Prihod ladje Astrid Maersk si je zaslužil posebno obeležitev, saj orje ledino na področju nižanja emisij pomorskega prometa na relaciji Azija – Evropa. Luka Koper s svojo geostrateško lego na severu Jadrana nudi najkrajšo in najbolj ekonomično pot za blagovne tokove. Na MZI podpiramo razvojne načrte pristanišča, ki so usmerjeni k zagotavljanju čim večjega ravnotežja med okoljskimi in socialnimi vidiki ter zakonodajnimi in ekonomskimi zahtevami. Po letu 2030 naj bi bila v koprskem pristanišču na voljo tudi infrastruktura za oskrbo ladji z električno energijo z obale. Zahvaljujem se Luki Koper, d.d. za izkazano zavezanost k trajnostnemu delovanju in upravljanju pristanišča. Zavedamo se, da je prihod ladje Astrid Maersk rezultat njihovih skupnih prizadevanj in sodelovanja z inovativnimi partnerji, s katerimi delijo skupno vizijo zelene in trajnostne prihodnosti našega pristanišča. Družba Maersk je ena od znanilk vala zelenih sprememb v pomorskem prometu. S svojo vizijo, da doseže ničelne emisije toplogrednih plinov v celotnem poslovanju do leta 2040, kaže na dobro razumevanje svoje odgovornosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na svetovni ravni.«

»Vsa lokalna skupnost in vsi, ki skrbimo zanjo, smo tisti, ki nam je mar za čim bolj kakovostno življenje naših prebivalcev. Lokalna skupnost se trudi, veliko truda vlaga tudi Luka Koper, skupaj z vso pristaniško skupnostjo. Hvaležen sem tudi podjetju Maersk, ker kot eden večjih deluje v smeri sprememb. Ne bo enostavno, zavedati se moramo, da bomo morali korake delati postopoma, a če bodo ti v pravi smeri, bodo prihodnje generacije, naši zanamci, to znali ceniti,« je podporo izrazil župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Kontejnerska matica, ladja Astrid Maersk, je tretja od skupno 18 ladij v Maerskovi floti s pogonom na zeleni metanol, ki jih nameravajo splaviti v obdobju 2024–2025. Skupaj s sestrsko ladjo Ane pa je ena od le dveh te velikosti na svetu. Odločitve za prehod k alternativnim, zelenim gorivom, imajo tudi v ladijskem prevozu številne pozitivne multiplikativne učinke. Poleg varovanja okolja ustvarjajo tudi nova delovna mesta prihodnosti in poganjajo razvoj.

* Maersk opredeljuje zelena goriva kot goriva z najmanj 65-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu v primerjavi z referenčnim fosilnim gorivom.