Nemška certifikacijska hiša DEKRA nam je po uspešni zunanji presoji podaljšala certifikat GMP+B3. Ceritifikat je zagotovilo našim partnerjem, da imamo v pristanišču vzpostavljene procese pretovora in skladiščenja krmil, ki ne na vplivajo na kakovost krme za živali.