V sklopu triletnega projekta PORTA, ki se odvija znotraj programa evropskega teritorialnega sodelovanja Mediteran in je sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj, se je 18.10.2012 v Valenciji odvijala konferenca z naslovom Pristanišče in ozemlje / ključ za povezovanje. Ugotavlja se, da se večina pristanišč srečuje s podobnimi težavami in izzivi, saj se nahajajo v neposredni bližini mestnih in urbanih središč.

Pristaniška mesta imajo zato po eni strani specifične probleme, po drugi pa pomembne razvojne priložnosti, ki so lahko v kriznih časih še posebej zanimive. Orodja sobivanja so zato usmerjena predvsem v okoljsko-preventivne aktivnost, med katere sodijo tudi urbanistične rešitve in družbeno-gospodarske iniciative, ki lahko pomembno prispevajo h kakovosti življenjske ravni in socialne varnosti.

Ob tej priložnosti je tudi Luka Koper, ki sodeluje v projektu PORTA, predstavila svoje razvojne načrte in dobre prakse, med katere sodijo predvsem potniški terminal, okoljske inovacije v smeri trajnostnega razvoja ter redna komunikacija z lokalno skupnostjo preko portala www.zivetispristaniscem.si.

Na konferenci je na povabilo Luke Koper s strokovnim prispevkom sodeloval tudi dekan Fakultete za turistične študije, Dr. Anton Gosar.