Skladno s 64. členom Zakona o javnem naročanju Luka Koper vabi k strokovnemu dialogu z namenom priprave ustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, katerega predmet bodo storitve prevoza in dodatnih storitev avtomobilov na avtomobilskem terminalu na območju koprskega pristanišča.

Vse informacije najdete v spodnje pdf dokumentu.