Luka Koper je 23. junija prejela iz urada generalnega direktorja slovenske policije Izjavo o skladnosti pristaniškega objekta, izdano v skladu z določbami ISPS kodeksa (Mednarodni kodeks o varnosti ladij in pristaniških objektov). Prvo potrdilo o ustreznem izvajanju določil konvencije SOLAS, ISPS kodeksa ter Uredbe Evropskega parlamenta o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih je sicer naše pristanišče pridobilo že junija 2004,  vendar mora policija najmanj enkrat na dve leti preveriti, če je varovanje pristanišča skladno z zahtevami pravilnika ISPS.  

ISPS kodeks je bil sprejet na Diplomatski konferenci o pomorski varnosti decembra 2002 v Londonu kot odgovor na 11. september leta 2001 in druga teroristična dejanja v tistem obdobju. Leta 2004 je pa je kodeks z Uredbo (ES) 725/2004 postal del notranjega pravnega reda Evropske skupnosti. Uredba je bila dopolnjena 26. oktobra 2005 z Direktivo evropskega parlamenta in sveta 2005/65/ES.

Varovanje koprskega pristanišča pred terorističnimi dejanji se izvaja v okviru in po postopkih varnostnega načrta Luke Koper, ki poleg vseh drugih varnostnih vidikov ustrezno obravnava tudi tega.

Za vodenje zaščite pristanišča je odgovoren vodja službe varovanja Nevijo Frank, ki ima licenco varnostnega menedžerja in pa mednarodni certifikat za pristaniškega častnika za zaščito (Port Facility Security Oficer). Varnost je torej v Luki Koper zagotovljena, preverjena in potrjena.

Izjava o skladnosti pristaniškega objekta je objavljena na spletni strani Luke Koper http://www.luka-kp.si/slo/pristaniski-prirocnik/varnost-v-pristaniscu