Pod okriljem Evropskega projekta Watermode, katerega članica je tudi Luka Koper d.d., se je v preteklem tednu  v Novem Sadu zaključila dvodnevna konferenca na temo varstva pri delu.

Partnerji projekta so podpisali Memoranduma o soglasju na področju varstva pri delu in strokovnem usposabljanju, ki ima za cilj večjo varnost in zmanjšanje razlik v znanju (veščinah) zaposlenih, ki delujejo na področju transporta v Evropi. Memorandum bo predstavljen  Generalnemu direktoratu Evropske komisije za delo ter organizaciji ILO kot predlog nove ureditve področja, ki vključuje tudi prost pretok delovne sile, kar je skladno z Lizbonsko strategijo.

Projekt Watermode se je začel izvajati marca 2009 in bo trajal vse do septembra 2011.  Sodi v program Jugovzhodna Evropa in je deležen sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projektni partnerji pod vodstvom Pristaniške uprave Benetke v projektu sodelujejo z namenom, da bi vzpodbudili koordinacijo med akterji, ki se ukvarjajo z logistiko na območju Jugovzhodne Evrope in s tem dosegli naprednejše upravljanje transportne politike ter večjo multimodalnost in koriščenje vodnih poti. Ker gre pri tem projektu za uporabo različnih transportnih sredstev, tehnologij in načinov dela, projekt Watermode vključuje tudi delovno področje varnosti pri delu.