Varstvo pri delu in strokovno usposabljanje na področju logistike sta nosilni temi dvodnevne konference, ki se bo v četrtek, 18.11.2010,  pričela odvijati v Novem Sadu pod okriljem Evropskega projekta Watermode, čigar članica je tudi Luka Koper d.d..

V petek, 19.11.2010, bo prisotne nagovoril gospod Marious Meletiou iz organizacije ILO (International Labour Organization), poleg tega bodo partnerji projekta  podpisali Memoranduma o soglasju na področju varstva pri delu in strokovnega usposabljanja, ki ima za cilj zmanjšati razlike v znanju (veščinah) zaposlenih, ki delujejo na področju transporta v Evropi in povečati varnost. Memorandum bo predstavljen  Generalnemu direktoratu Evropske komisije za delo ter organizaciji ILO kot predlog nove ureditve področja, ki vključuje tudi prost pretok delovne sile, kar je skladno z Lizbonsko strategijo. 

Projekt Watermode se je začel izvajati marca 2009 in bo trajal vse do septembra 2009.  Sodi v program Jugovzhodna Evropa in je deležen sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projektni partnerji pod vodstvom Pristaniške uprave Benetke v njem sodelujejo, da bi spodbudili koordinacijo med akterji, ki se ukvarjajo z logistiko na območju Jugovzhodne Evrope ter da bi tako dosegli naprednejše upravljanje transportne politike, pa tudi povečali multimodalnost z večjim koriščenjem vodnih poti.