Dodatnih 250 frigo priključkov je na voljo tudi na Terminalu za hlajene tovore. Nova galerija za frigo kontejnerje nam omogoča skladiščenje hladilnih zabojnikov v pet višin. Pri izgradnji smo zasledovali več ciljev, saj smo želeli izboljšati promet med bloki, vpletjati transportne poti za mostna dvigala in povečati skladišče za kontejnerje s hlajenim tovorom.