V okviru aktivnosti za povečanje produktivnosti delovnega procesa na ladijskem delu smo na kontejnerskem terminalu prestavili najstarejše kontejnersko dvigalo KD51. Dvigalo proizvajalca Metalna, ki smo ga nabavili v letu 1980, je zaradi svoje dosedanje pozicije na obali onemogočalo, da bi lahko višje Konecranesovo dvigalo (KD54) uporabljali sočasno s štirimi post-panamax dvigali proizvajalca Liebherr (KD55, KD56, KD57 in KD58) za delo na vse večjih kontejnerskih ladjah. Dvigalo KD 51 je nizko in zato neprimerno za izvajanje del na višjih ladjah, zato smo ga 30. maja prestavili (gledano iz smeri vzhod-zahod) na tretjo pozicijo, četrta pozicija pa po novem pripada dvigalu KD54.

Pri izbiri izvajalca premika je bil poleg drugih pogojev pomemben predvsem čas premika, saj si zaradi najavljenih ladij nismo smeli privoščiti večje prekinitve delovnega procesa. Pred prestavitvijo dvigala je moral izvajalec sestaviti hidravlične vozičke, pripraviti nosilce in na dvigalu, zavariti pripomočke za prevoz in dan pred premikom vozičke položiti pod dvigalo.

Nebojša Topič iz Službe za investicije, tehniko in nabavo, ki je bil zadolžen za premestitev, nam je povedal: »Premik dvigala smo zaključili v dobri uri in pol, nato pa je bilo potrebno le še premestiti priklopna mesta dvigal KD54 in KD51. Z deli, povezanimi na priklop dvigal, ki so potekala brez zapletov, smo zaključili drugi dan v zgodnjih popoldanskih urah in s tem omogočili v večernih urah privez nove kontejnerske velikanke.«


Premik smo opravili s pomočjo hidravličnih dvižnih vozičkov

 


Metalnino dvigalo smo premaknili daleč od žerjavne proge zato, da je Konecranesovo dvigalo neovirano z lastnim pogonom »zdrselo« na četrto pozicijo