Vlada RS je 7. maja  sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper.
Prvotno je bilo predvideno, da se bo kamionski terminal urejal v sklopu državnega prostorskega načrta za celovito urejanje pristanišča. Čakanje nanj bi lahko pomenilo, da bi ob odprtju novega luškega vhoda, promet s tovornjaki še vedno ostajal znotraj mestnih vpadnic. Zato je minister za promet dal pobudo, da se za I. fazo prostorskega kamionskega terminala izdela ločen državni prostorski načrt. Sprejeta Uredba je osnova za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kasneje pričetka gradnje.
Kamionski terminal je namenjen prometnim, parkirnim in manipulativnim površinam za tovorna vozila. Območje novega kamionskega terminala, ki bo lahko sprejel 322 tovornjakov, obsega dobrih pet hektarjev površin med ankaransko vpadnico, centralno čistilno napravo in obstoječim skladiščem naftnih derivatov na Serminu.
Dostop do parkirišč je omogočen preko zgrajene cestne pentlje ob pravkar zgrajeni Ankaranski vpadnici. V sklopu državnega prostorskega načrta je poleg površin za tovorna vozila načrtovana tudi pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura, poslovno-servisni objekt, povezan z delovanjem terminala za tovornjake in vhodom v koprsko pristanišče ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebni le med gradnjo oziroma opravljanjem del.
Ob vhodu v pristanišče in na parkirišče bo zgrajen poslovno-servisni objekt, v katerem bodo prostor dobile špedicijske službe, servisne dejavnosti kamionskega terminala in spremljajoči in dopolnili program kot so restavracija, nastanitveni del – hotel, kava bar itd..
Poleg dostopne ceste na parkirišča za tovorna vozila z vhodnim kontrolnim objektom z nadstrešnico je ob poslovno servisnem objektu predvidena tudi garaža za 200 parkirnih mest za osebna vozila za uporabnike servisnih prostorov.