11. september 2007 – Luka Koper je prejela tožbo zaradi ničnosti in izpodbojnosti sklepov 13. skupščine z dne 19.7.2007, ki sta jo vložili tožeči stranki:
– KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, v imenu in za račun investicijskih skladov oziroma družb: KD Rastko, KD Galileo in KD ID ter
– PRIMORSKI SKLADI, d. d., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper v imenu in za račun delniškega vzajemnega sklada PS Modra linija.
Primarni zahtevek tožečih strank je, da sodišče ugotovi ničnost sklepov od 2. do 9. točke dnevnega reda skupščine. Podrejeno pa tožeči stranki sodišču predlagata razveljavitev sklepov 7. in 8. točke dnevnega reda skupščine.