Minister Božič zagotavlja posodobitev železniških povezav

Minister za promet mag. Janez Božič je na novinarski konferenci, posvečeni aktualnim vprašanjem železniškega sistema med drugim povedal, kako bo ministrstvo izvajalo novi Nacionalni program razvoja javne železniške infrastrukture, ki je projektno zasnovan. “Na področju infrastrukture nameravamo letos realizirati oziroma začeti naslednje projekte:  gradnja II. tira proge Koper – Divača; izvedba modernizacije obstoječe proge Divača – Koper; elektrifikacija in rekonstrukcija proge Pragersko – Hodoš.”

Modernizacija obstoječe proge do Divače bo zaključena do leta 2008, navezava na Madžarsko naj bi bila posodobljena do leta 2013, nova proga med Koprom in Divačo pa naj bi bila končana do leta 2015. Za prioritetne projekte nacionalnega programa bo treba do leta 2020 zagotoviti 10 milijard evrov, vendar bo znaten delež tega prispevala EU.

Že sama obnova in modernizacija obstoječe proge med Koprom in Divačo bo povečala njeno propustnost za 30%, kar bi moralo zadostovati za prihodnjih šest let. Šele nova proga pa bo problem dokončno razrešila, saj bo zmogljivosti  več kot podvojila in hkrati omogočila tudi bistveno večjo hitrost prevozov. Z njo bo dolgoročno  rešen problem železniške povezave Luke Koper in vsega obalnega gospodarstva z zaledjem.