Predsednica uprave družbe Nevenka Kržan je skupaj s članom uprave – delavskim direktorjem Vojkom Rotarjem delegaciji predstavila delovanje pristanišča in poslovne rezultate, ki jih je družba dosegla v prvi polovici letošnjega leta. Beseda je tekla še o ključnih naložbah in razvojnih priložnostih pristanišča. Večji del delovnega srečanja je bil namenjen projektu SOPOREM, v okviru katerega bo Luka Koper na strehah dveh sklopov skladišč za generalne tovore zgradila eno največjih sončnih elektrarn v Sloveniji s skupno močjo 3 megavate. Predsednica uprave in vodja Področja strateškega razvoja Borut Čok sta delegacijo seznanila z izpeljanimi aktivnostmi in časovnico, ki predvideva zaključek projekta v prvi polovici prihodnjega leta. Trenutno je v teku razpis za izbiro izvajalca del, gradnja naj bi se začela še letos. Projekt SOPOREM je v celoti vreden skoraj 3,6 milijona evrov, od tega je 2,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Delegaciji se je pridružil tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan s sodelavci in predstavil aktivnosti občine, ki pri projektu SOPOREM sodeluje kot projektni partner. V okviru tega bo poleg elektrarne znotraj pristanišča na strehi parkirne hiše Sonce zrasla manjša sončna elektrarna.