Danes smo v Luki Koper gostili ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, ki se je včeraj in danes med drugim udeležil konference »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«, ki se je odvijala v Kopru. Ministra je sprejel član uprave Matjaž Stare, s katerim sta načela več zanimivih tem. Spregovorila sta o razvojnih vprašanjih koprskega pristanišča s poudarkom na pomenu učinkovite infrastrukture, predvsem železniške, ki bo omogočala večji pretovor do zalednih trgov. Matjaž Stare je ministru predstavil tudi odnos Luke Koper do lokalnega okolja v luči skupnega gospodarskega prostora ob meji z Italijo.
Luko Koper pa so si danes ogledali tudi udeleženci omenjene konference, katere namen je spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med slovenskimi podjetniki, predvsem iz primorske regije, in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije.


Minister Gorazd Žmavc s članom uprave Matjažem Staretom


Luko Koper smo predstavili tudi udeležencem konference »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«