Zanimanje za pretovor preko koprskega pristanišča je v velikem porastu, zato  je bila naša stojnica dobro obiskana. Potencial za tovore izrednih dimenzij je velik, zato si bomo tudi v bodoče prizadevali za ustrezen tehnološki razvoj terminala. Izkušnje in ustrezna opremljenost nam bodo omogočile povečanje količin tovrstnega blaga in ohranjanje visoke konkurenčnosti v tej pretovorni skupini.