Med 23. in 24. oktobrom je v indijskem Mumbaju potekala konferenca in sejem 8th Southern Asia – Ports, Logistics and Shipping, ki smo se je udeležili v okviru Združenja severnojadranskih pristanišč.

Udeležba na dogodku je del promocijskih aktivnosti, ki jih združenje vodi predvsem na oddaljenih prekomorskih tržiščih, kjer je severnojadranska transportna pot še relativno nepoznana. Približno 200 udeležencev se je na konferenci seznanilo z zadnjimi trendi in tudi težavami, ki pestijo indijski logistični sektor, hkrati pa so se prepričali o izjemnem potencialu celotne regije. Ta naj bi rasel skladno z razvojem transportne infrastrukture, saj so kapacitete za hitro razvijajoče gospodarstvo trenutno podhranjene. Udeležencem smo na konferenčnem delu predstavili tudi vse prednosti, ki jih lahko ponudi severni Jadran kot vstopna točka za indijsko blago, čeprav je čedalje več tovora namenjeno tudi v izvozni smeri. Preko Luke Koper potuje vsako v in iz Indije približno 200.000 ton blaga, predvsem kontejnerjev. Kot je na konferenci poudaril Mitja Dujc iz Službe trženja, se pomembni potenciali skrivajo v uvozu sadja ter avtomobilov, vendar bi bilo za viden porast količin potrebno vzpostaviti direktno ladijsko povezavo med indijskimi pristanišči in severnim Jadranom.


Mitja Dujc s predstavniki avtomobliskega proizvajalca Tata in Združenja izvoznikov sadja.