Služba za razvoj informatizacije poslovnih procesov ter Služba za raziskave in razvoj sta 5. februarja za pristaniško skupnost pripravili delavnico o novostih na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Delavnice, ki je bila pripravljena v okviru evropskega projekta Freight 4 All so se udeležili predstavniki špediterskih podjetij, pomorskih agencij, carine ter Uprave za pomorstvo.

Na področju logistike danes brez uporabe računalnikov in informacijske tehnologije ne gre. Učinkoviti računalniško podprti procesi so nuja, zato smo v Luki Koper s pomočjo sredstev iz evropskih projektov pristopili k številnim izboljšavam, ki lahko pripomorejo k enostavnejši komunikaciji s poslovnim okoljem ter poslovanju, ki je prijaznejši do uporabnikov. Nekatere novosti in izboljšave na tem področju smo v zadnjem času že zaključili, nekatere pa še razvijamo. Kaj je novega je udeležencem delavnice predstavil Boris Šušmak, vodja Službe za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V decembru smo vpeljali novi spletni servis za izmenjavo carinskih deklaracij (MRN) med Luko Koper in Carinsko upravo. Povezava med podatki v bazah Luke Koper in bazah Carinske uprave, ki je prej ni bilo, nam sedaj zagotavlja točno informacijo o statusu blaga na območju pristanišča.

V fazi testiranja je povezava med Upravo za pomorstvo in Luko Koper. Danes pomorski agenti najavljajo prihode ladij z vnosom v aplikacijo SI SSN Uprave za pomorstvo ter z vnosom v luški informacijski sistem. Z novo povezavo večkratni vnos ne bo več potreben, saj bo informacijo o najavi sistem SI SSN samodejno posredoval Luki Koper. Testiranje, pri katerem bosta sodelovali dve pomorski agenciji, bo potekalo dva meseca.

V fazi razvoja pa so naslednje novosti: informatizacija kamionskih vhodov, vzpostavitev EDI centra, uvajanje elektronskih računov ter ukinitev vhodne carinske prijave (VCP) na vhodu v pristanišče.
Z informatizacijo kamionskih vhodov želimo predvsem skrajšati čakalne vrste pred pristaniščem in na luških terminalih. Vzpostavljen sistem bo olajšal proces planiranja, prevoznikom pa omogočil učinkovitejše upravljanje z voznim parkom. S testiranje bomo pričeli predvidoma v marcu na avtomobilskem terminalu.
Vzpostavitev EDI centra nam bo omogočila sprejem EDIFACT sporočila ladjarjev v luški informacijski sistem. K testiranju bomo pristopili predvidoma v sredini leta 2013.
Številni naročniki si želijo račune prejemati po elektronski poti. Rešitev elektronskih računov, ki jo razvijamo, bo temeljila na e-arhivskem sistemu, preko katerega bodo naročniki dostopali do računov, prilog in drugih podatkov.
V aprilu nameravamo ukiniti fizično vpisovanje vhodne carinske prijave (VCP), ki ga na vhodu v pristanišče danes opravljajo luški zaposleni. Po ukinitvi bo vpis za ladje opravila Carinska uprava, na železnici ne bo sprememb, za kamione pa bo številko carinske deklaracije (MRN) vpisoval naročnik.