24. septembra smo se srečali z lokalnimi pomorskimi agenti, ki zastopajo  kontejnerske ladjarje. Dogodek je organizirala Služba za raziskave in razvoj skupaj  z Regionalnim razvojnim centrom Koper, potekal pa je pod okriljem evropskega projekta LOGICAL.

Cilji projekta, ki ga v 85 odstotkih financira Evropski sklad za regionalni razvoj, so izboljšanje sodelovanja udeležencev v logistični verigi, večja konkurenčnost logističnih središč ter promocija in razvoj naprednih informacijskih tehnologij na področju logistike. Slednje je bila tudi glavna tema srečanja, saj smo udeležencem prikazali delovanje pilotnega projekta EDI center. Ta razvija vstopno točko za EDIFACT sporočila, ki bo služila komunikaciji med našim kontejnerskim terminalom in ladjarji oz. pomorskimi agenti. Na srečanju ga je udeležencem predstavil Peter Laganis iz družbe Actual. Petra smo zaprosili, da o projektu nekaj pove tudi bralcem Luškega glasnika: »Želja, da bi na kontejnerskem terminalu lahko neposredno komunicirali z agenti in ladjarji, se je porodila še v časih, ko so delali še v starem operacijskem sistemu Cosmos. Sistem Cosmos je to sicer omogočal, ne pa tudi luški osrednji informacijski sistem, prej Host, nato TinO. Za boljšo komunikacijo z ladjarji bi bila potrebna nadgradnja in zahtevna predelava poslovnih procesov ter dopolnitev vodenja blagovnih evidenc, zato je na začetku letošnjega leta stekla vrsta aktivnosti med terminalom, Službo za razvoj informatizacije poslovnih procesov in Actualom. Potrebni so bili precejšnji miselni in procesni preskoki. Pri iskanju rešitev smo morali paziti, da izpolnimo tudi zahteve carine, hkrati pa smo želeli biti fleksibilni za želje ladjarja. Že ko smo si zastavili cilj, smo vedeli, da bomo projekt realizirali v več fazah. V prvi fazi smo pokrili ladijski del, tako da smo najprej pripravili vse potrebno za prenos in prikaz naročil za ladijske manipulacije, torej nakladanja in razkladanja kontejnerjev ter za prikaz in prenos premikov kontejnerjev. Ta začetni del je bil najbolj zahteven, kako na najbolj enostaven način omogočiti ladjarjem komunikacijo, ne da bi izključili špediterja, hkrati pa dobiti od njega kar najbolj popolno informacijo o nakladanju oz. razkladanju kontejnerjev. Nekaj težav smo imeli tudi z aplikacijo, ko gre za premike kontejnerjev, ki se prenašajo preko Tideworksa. Prva faza projekta je zdaj v sklepni fazi in s prihodnjim mesecem gremo v produkcijo s primerom dveh ladjarjev, to sta MSC in Maersk. V bistvu pa lahko vsak ladjar, ki je sposoben poslati sporočilo po standardu EDIFACT, začne delati z nami. Sicer pa je bilo testiranje zelo zahtevno, saj delamo v treh sistemih. EDI center deluje kot vstopna točka za standardizirana sporočila, od tam gre sporočilo v sistem TinO zaradi blagovne evidence, kjer se pretvori v dispozicijo in se nato prenese v Tideworks. To je za vse nas velik izziv, da to deluje. Prvo predstavitev smo imeli poleti, ko smo zbirali pripombe, želje in težave, konec septembra pa še eno, po kateri smo začeli sistem testirati z agenti. Sistem je še v razvoju in v našem interesu je, da bi sodelovali še drugi ladjarji tudi zato, da sistem ni pisan na kožo enega,« pojasni Laganis.
Prednosti EDIFACT sporočila je več:

  • Vsi vpleteni v transportu pošiljke natančno vemo, kaj je naročeno, večja je torej transparentnost ob predpostavki, da so podatki točni.
  • Stanje zabojnikov je vedno možno preveriti preko spleta.
    Ladjarji so sproti obveščeni preko elektronske pošte, ali so se njihova naročila pravilno obdelala in prenesla vse do sistema Tideworks.
  • Vhodne in del izhodnih dispozicij se samodejno izdela.
  • Pri izhodu imamo primerjavo, kaj se bo dejansko naložilo za razliko od prej, ko je špediter za nakladanje ladje najavil premalo ali preveč kontejnerjev
  • S tem imamo temelj za nadaljnji razvoj projekta in za pokrivanje kopenskega dela.
  • Delo je olajšano agentom in ladjarjem, prav tako sodelavcem na kontejnerskem terminalu, ko jim ni več potrebno poganjati primerjalnih seznamov, poleg tega dobijo tudi bolj točne podatke od ladjarja. Pri projektu so sodelovali Boris Šušmak, Damir Mikin, Marjan Beškovnik, Actualova ekipa in ladjarji (poleg obeh omenjenih tudi ZIM in Yang Ming Line)   


Na terminalu dobijo po novem bolj popoln seznam z najavo kontejnerjev za nakladanje na ladjo – kontejnerji, ki so označeni z zeleno barvo, so potrjeni s strani ladjarja in imajo izhodno dispozicijo, rdečim ladijski izhod ni dovoljen (ladjar ne dopušča, da bi zapustili luko ali manjka izhodna dispozicija špediterja), za rumene pa niso še izpolnjeni vsi pogoji za izhod (napačen status – poln/prazen – manjkajoča izhodna dispozicija)


Vsebina premika kontejnerjev. Ladjar lahko v primeru težav nedvoumno preveri vsebino sporočila, ki mu ga je bil poslal EdiCenter oz. Luka Koper. V primeru manjkajočih premikov je omogočeno tudi vnovično pošiljanje.