Več kot sedemdeset udeležencev je prisluhnilo poteku načrtovanja in izvedbe pilotnega projekta spremljanja rabe energentov na kontejnerskem terminalu koprskega pristanišča. Sledil je ogled lokacije in strojev, ki so sedaj opremljeni z novimi merilniki. 

Vsebina dogodka je še toliko bolj pomembna, ker gre za prvi javni dogodek, kjer se je Luka Koper predstavila s svojim novim pristopom pri upravljanju z energenti in posledično energetsko učinkovitostjo v pristanišču. Energetski menedžer Luke Koper Boštjan Pavlič zaposlen v službi za varovanje zdravja zaposlenih in ekologijo je predstavil kontejnerski terminal kot pilotni projekt energetskega menegmenta na nivoju Luke Koper. Rezultati, ki so bili doseženi so odlični. Vsi, ki so sodelovali pri uvajanju sistema energetskega managmenta na KT so zaslužni, da so se porabe oziroma stroški za potrebe električne energije in pogonskega goriva v letu 2013 znižali skupaj s trošarinami za transtejnerje za od 300.000 do 350.000 EUR. Sistem spremljanja energetike na KT je postavil standard za ostale terminale. Naslednji terminal s katerim se bodo ukvarjali v službi VZZE so generalni tovori. Pilotni projekt je nastal kot evropski projekt Greencranes (www.greencranes.eu), ki je bil izbran na razpisu programa TEN-T in ki ga financira Evropska unija v višini 50%. V izvedbenem delu je bilo vključenih več podjetij – poleg Luke Koper tudi projektna partnerja Konecranes in Rina Spa, pa tudi slovenska podjetja ENEKOM d.o.o., Atlan d.o.o., Nautic Service d.o.o. in Luka Koper INPO d.o.o