Ministrstvo za infrastrukturo prisluhnilo pobudi Luke Koper in Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije ter s 1. majem 2020 prepolovilo pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe (light dues).  Pristojbine plača lastnik oziroma uporabnik plovila, ki vpluje v pristanišče, sidrišče ali ki prosto sidra v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju Republike Slovenije. Skladno s 6. členom Pravilnika o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe se višina enkratne in mesečne pristojbine v obdobju od 1.5.2020 do 30.9.2020 zniža za 50 odstotkov. Poleg tega je ministrstvo spremenilo omenjeni pravilnik v delu, ki se nanaša na vrsto ladje. Po novem so ladje razvrščene na kontejnerske, ro-ro, potniške, tovorne in druge vrste navedene v prilogi pravilnika. Ladjar pa ima po novem tudi možnost odločiti se, ali bo pristojbino plačeval le za enkraten prihod, in ne le za obdobje enega meseca ali enega leta kot je veljalo pred spremembo. Spomnimo, da je Ministrstvo za infrastrukturo sredi aprila začasno (do 30.9.2020) že prepolovilo višino pristaniških pristojbin za tovorne ladje in določilo oprostitev za potniške ladje. V času, ko se tudi v logistiki spopadamo s posledicami pandemije, sta oba ukrepa dobrodošla pri ohranjanju konkurenčnosti transportne poti preko koprskega pristanišča.