7. julija se je še zadnjič sestal nadzorni svet Luke Koper d.d. v stari sestavi. Trem članom je namreč z današnjim dnem potekel mandat. Nadzorniki so se seznanili s poslovanjem družbe v obdobju od januarja do maja letos in ugotovili, da se trend poslovanja prvih treh mesecev nadaljuje skozi vso prvo polletje. Seznanili so se tudi z rezultati pretovora v zadnjih šestih mesecih. V primerjavi z lanskim polletjem je skupna količina manjša za petino, v primerjavi z načrtom pa zaostajamo za 13 odstotkov. Boljše rezultate od lanskoletnih smo dosegli na področju tekočih tovorov (+36%) ter na področju tovorov lesa (+12%) ter na terminalu za sadje (+68%) in terminalu za naftne derivate (+19%). Kontejnerjev je bilo v prvem polletju 3% manj od lani ter 3% več od načrtov. Avtomobilov pa smo našteli pol manj kot lani. Nadzorniki so od uprave dobili poročilo, ki kaže na bolj spodbudne podatke o pretovoru do konca leta, saj naj bi dosegli načrtovane rezultate. Kljub temu pa je NS upravi predlagal, naj budno spremlja področje stroškov in aktivno pripomore k njihovemu zmanjševanju.

Nadzorniki so na seji obravnavali kar nekaj zapisnikov komisij NS. Pri komisiji za okolje so upravi predlagali, naj nadaljuje z investicijami v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Pri komisiji za investicije so se seznanili z vsemi spornimi naložbami in pogodbami, ki so tudi del posebne revizije. Poleg tega so zamenjali člane posameznih komisij, ki jim je potekel mandat, da bi lahko te nemoteno delovale do imenovanja novih nadzornikov. Nadalje so se nadzorniki seznanili s poslovanjem z nepremičninsko agencijo Premik-net, ki je posredovala pri nakupu zemljišč na Orleški gmajni v Sežani, kjer bo zrastel Evropski distribucijski center. Seznanili so se z ozadjem kazenskih ovadb na račun prejšnje uprave glede dokapitalizacije dveh kopenskih terminalov v romunskem Aradu. Razveljavili so sklep NS, ki se nanaša na sofinanciranje turbo krožišča K2 – Emona. Razpravljali so o zaupnici članu uprave Marjanu Babiču, vendar njegove razrešitve niso podprli. Na koncu pa so soglasno sprejeli sklep, naj skupščina družbe, ki bo prihodnji ponedeljek, ne potrdi odpoklica nadzornice Olge Franca.