25. in 26. novembra se je na sedežu Evropskega parlamenta v Bruslju odvijal zaključni dogodek evropskega projekta ITS Adriatic Multi-port Gateway, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Luke Koper.
Ta projekt je nastal v okviru evropskega TEN-T programa z namenom ustvariti skupno informacijsko platformo za učinkovito izmenjavo podatkov in informacij med pristanišči združenja NAPA. Cilj projekta pa je bil povečati konkurenčnost severnega Jadrana kot vrata pomorskih avtocest. Pomembno pridobitev predstavlja tudi vzpostavitev pilotnega projekta EDI-CENTER (Electronic Data Interchange), ki poenostavlja komunikacijo s kontejnerskimi ladjarji.
Projekt je vodila Pristaniška uprava Benetke, v njem pa so sodelovale vse članice združenja severno jadranskih pristanišč NAPA (Koper,Trst, Reka) ter pristaniška uprava Ravenna. Projekt je sofinancirala Evropska Unija v višini 50%.
V sklopu projekta so pripravili tudi študijo potencialov kontejnerskega prometa pristanišč severnega Jadrana z namenom ustreznega načrtovanja pristaniških zmogljivosti. Študija je ugotovila, da ima severni Jadran 6 milijonov TEU potenciala do leta 2030 od katerega se 2 milijona TEU letno lahko usmeri na Koper.
To potrjuje ustreznost naših razvojnih načrtov v optimizacijo obstoječih zmogljivosti in izgradnjo dodatnih zmogljivosti na kontejnerskem terminalu.
Sicer pa članice NAPA sodelujejo tudi na drugih področjih. Pomemben uspeh je bil dosežen na področju razvoja evropskega infrastrukturnega omrežja, saj je pred kratkim Evropski parlament uradno vključil severni Jadran v najpomembnejše evropske koridorje, in sicer Baltsko-Jadranskega in Mediteranskega.

Na dogodku je bil predstavljen tudi zelo zanimiv video. Vabljeni k ogledu (http://www.youtube.com/watch?v=xnFZ_YNxIqo&feature=youtu.be).